Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 920
Item Nicolaus heres de Sekirkÿ ducit testes contra strennuum Nicolaum heredem de Splawe: primus dominus Johannes viccarius modernus in Thulcze, qui presens fuit, iste sic iurabit:

Tako my pomoz bog y ʃwantha
ewangelia yakom przytem bÿl yʃze
Mycolaÿ Sekyrzeczʃkÿ nepobral Gwal
tem Troyenaʃcze ʃcota aczworo cze
land a pączy konÿ Splebanʃkego
domu anÿ tego wʃytku ma

TU ROTA
secundus testis Petrus Jastwastowsky, tercius Albertus Clodzinskÿ, quartus Boguslaus de Sekirky, quintus Thomas de Sekirkÿ, sextus Ozeb Marcowskÿ ut testes. Rota ut supra sic:
TU ROTA