Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 92
Item Vithus de Boruchovo testes contra Stanislaum et Chwalone: primus Szul Vitkofski, item Martinus Vitkofski, item Otorofski Nemerza, item Gotardus Bauorofski, item Pÿotrek Tworkofski, item Nicolaus Bauorofski:

Jaco to ʃwathimi Jaco wichna myala liʃt
ʃtaroʃczin napyandzeʃønt grziwen naboruchowe
ʃwego wyana ale ye ʃgorzal