Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 919
Item Vincencius de Slopanowo ducit testes contra Johannem Wydzerzewsky: Primus Bodzatha Gluchowsky, secundus Sandiuogius Perczský, tercius Swanszek de Krzestkouicze, quartus Nicolaus Sernewský, quintus Vincencius Slawensky, sextus Johannes Lutomský — Rota:

Tako nam pomoz bog yʃwanti + yaco to
Swaczczymÿ yaco Wączenecz Slopanowʃkÿ
Obeʃlal Jana Wądzerzewʃkego nazaywtrz
gdÿ wgal wʃzalogą anÿ tamo bral zaw
ranu barchanu anÿ kramnich [rzecz] rzeczÿ