Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 34 Numer roty: 917
Item dominus Szątoczsky sic iurabit:

Tako my pomoz bog yʃwanti + yako to
ʃwatczą gdÿ Micolaÿ ʃpoʃznana yal tako prze
dempną rzek yʃz mą Woczech neranil ale
mą pes wgatl. ale muʃza nąn Szalawacz
ys my pan kaʃzal