Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 34 Numer roty: 916
Item Albertus de Krestkouicze ducit testes adversus Nicolaum de ibidem: primus Derslaus de ibidem, qui fuit circa factum, secundus dominus Nicolaus Zydowskÿ castellanus Santociensis, tercius Swanszek de Krzestkonicze, qui fuit illo tempore, quando dominus Santoczskÿ interrogavit Nicolaum, quartus Franciscus de Wytkouicze, quintus Potrek Kykowsky, sextus Sandiuogius Petrský, qui in hunc modum iurabunt — Rota primi testis:

Tako mi pomoʃz bog y ʃwanti + yacom przý
tem bÿl gdy ÿeʃt woʃznÿ ranÿ obliczyl Mycola
yewy. yako mu gich woczech nedal ale
gÿ peʃz wgatl. ytom ya wydzal