Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 34 Numer roty: 914
... referens ... quod proclamacio ipsius esset:

proʃzna Clenotu trʃzy veze ʃwyrchu a lew przeʃglowy
naʃczicze