Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 34 Numer roty: 913
Item Dorothea de Dascheuicze ducit testes erga Schamkonem fratrem suum: primus Michael de Taczali, secundus Nicolaus de Sczitniký, tercius Zelko de Kandzemino, quartus Targosza de Kameneuicze, quintus Martinus de Daschewicze, sextus Matella de Kameneuicze

Taco my poʃzý bog yʃwanthi + ya
co dorothia wnoʃla do Schemkÿ ʃwego
brata bydla yginʃzego malo yuele yaco
dzenʃzacz grzÿwen anamneÿ moze a
nawanczeý Nemoʃze