Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 33 Numer roty: 911
Nota testes Petri kmethonis de Gorzewo contra Johannem Lowanczsky: item Martinus Zur, item Johannes Pønczczýcz, item Clemens sartor de Gorzewo, item Stach de Kransoli, item Kusz, item Johannes &kolodzey& de Ludom — Rotha:

Tako gÿm pomoʃzy bog ÿʃwantÿ +
iaco tho ʃwanczÿmÿ yʃz potr
ʃedmdzeʃanth pnew pczol tamo
wnoʃl anema nyczʃey przuplodu
a nawanczey nemoze ale namney
moze przÿʃandz