Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 91
Sic Baworofszki iurabit contra Stephanum:

Jaco to ʃwaczø iaco drzirʃzek neobeczal
paʃzʃʃa za dwadzeʃcze grzifwen Stheffano
ani ʃtirzech woʃznikof ...