Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 32 Numer roty: 908
Item Stanecz de Nyagrodouicze debet iurare erga Jacussium scoltetum de Vidzerzeuicze ad proximos terminos Poznanie celebrandos et ita debet iurare:

Tako mi pomozi bog y
ʃwanthi + iacom ʃtal wkupi ʃýacuʃʃem
Oʃoltiʃtwo aon mi rolą zaoral, awtem
mą geden pan nechczal prziÿancz