Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 32 Numer roty: 903
Item rota Dobeslai de Crzestkowo:

Tako mi pomozi bog y ʃwanti +
[czʃom zaloval napana Jacuba omecz]
[zacopą] czʃo mi wʃząl iacub mecz
ten bil tako dobri iaco copa