Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 32 Numer roty: 902
Item dominus decanus Poznaniensis cum fratre {Alberto}, ducit testes contra Nicolaum de Tulcze: primus testis Manek de Placzkouicze, secundus Baranek de Placzkouicze, tercius Janussius Olsiczsky, quartus Michael de Cluny, quintus Bronissius Grabowecz, sextus Petrus Luczslawskÿ.

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwanti krziʃz,
iaco tho ʃwatczimi, iaco tha karczma
czʃoʃz micolay oną navoczecha zalowal, tha ʃø bila doʃtala paʃkowi dzedzicz
nim dzalem wecziʃtm, anigdi miroʃla
vovi poliʃcze dzelnim doʃtala ʃzø