Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 90
Testes Przibkonis Nininszki contra Bodzantham: primus Stasszek Lubiczszki, Wlodak Dambrofszki, Martinus Witkofszki, Czarnoczicz de Krzestkouicz, Kucz de Krzestkouicz, Michael Przestanofszki:

Jaco to ʃwaczø iʃz przibek ʃwønthoʃze
nevczinil oʃzila