Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 32 Numer roty: 898
Item dominus Wincencius Kotka ducit testes contra Petrum kmethonem de Krzessinÿ: primus Nicolaus Tuleczsky, secundus Adam Gowarzewski, tercius Thomislaus de Sekirki, quartus With Socolniczsky, quintus Sbiluth servus ipsius, sextus Bogufal de Colata — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti krziʃz iaco to ʃwatczø
iaco potr wicradl ʃą noczną rzeczą nevcziniwʃzi
nigedney prawiʃzni gemu ani ʃzą gemu po
clonil