Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 32 Numer roty: 897
Item domina Przesprawa de Wronky ducit testes erga Dorotheam de Besdrowo: item primus testis Stephanus Pirwosewský, item secundus Przibigneus de Besdrowo, item tercius Nicolaus de Pozarowo, item quartus Thoma de Nosalewo, item quintus Sandziuogius de Wroblewo, item sextus Bodzantha de Głuchowo. Item rotha:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti krziʃz iaco to ʃwatczą iaco przibiʃlawa bila
wtrzimanu tey czanʃtczi poʃʃagu aʃz dogey
ʃzmerczi ytą czanʃcz wʃdala przeʃprawe