Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 32 Numer roty: 895
Item cives de Medzirzecz ducunt testes contra dominum Tharchalam: primus Lorincz Stolczel, item Mathias &pÿwniczni&, item Stach sartor, item Adam, item Thomas sartor, item Nicolaus molendinator — Rota:

... pÿwniczni ... Jaco pan Tharchala Jøl tego wi
novaczcza, ymal gy wianczʃtwe czʃo
mu zabil dwa panicza yzatomu
doʃicz vczinil