Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 32 Numer roty: 894
Item dominus Tarchala ducit testes contra cives Medzireczenses: primus Przeczslaus Budzegewsky, item Sandziuogius Popowsky, item Johannes Stawensky, item Swansek Lechowský, item Sbiluth Chelstowský, item Chwalislaw Rambczinsky — Rota:

Jaco meʃczane medzereczʃczÿ otbiliʃzø
moczą y gwaltem panu tharchale
trzi Jancze tako dobre iaco trziʃta grziwen