Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 32 Numer roty: 891
Item Albertus Bninský ducit testes erga Wincencium Colinský: primus Vincencius Meczewský, Johannes Grabowecz, Bartholomeus Grabowecz, Janusz Wilk de Skrzinky, Boguslaus Placzkowský, Woyaczewski — Rotha:

Tako gim pomozi bog yʃwanti krziʃz iaco
to ʃwatczø iaco czʃo pan voczech Bnÿnʃky
ranczil zakʃandza dzekana zapoʃak
panu vanczenczewi tomu wʃitko zaplaczono
awanczey mu tego wiʃeÿ newinowath