Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 31 Numer roty: 890
Item Przibek Drzan{z}gowzký ducit testes contra Markussium de Bogusicze: primus Kelcz Petrski, Cherubin de Bogussicze — Rota:

tako gym bomoʃi
bok y ʃwenti + iako Markus ot
Marczina rimʃkego viprawil liʃt
tim to liʃtem ʃavaczil ʃwatkom[is]
yʃz ne prziʃangli