Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 89
Item domina Sborofska ducit testes coutra Katherinam kmethonissam: item Andreas kmetho de Sborowo, item Janussius kmetho, item Czewle de Beczin, item Jan Dimoczefski, item Wlodak Dam­brofski, item Nicolaus Dambrofski:

[Jaco pritem bili] {iaco} {przitem} {bil}
Jaco Jandreyg podal Byaldane
ʃzito fgeyg uprawiʃne. ...