Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 30 Numer roty: 888
Item Albertus filius Petri Vrbanowskÿ ducit testes contra Mathiam de Grodnya: primus Martinus frater Ogancze Chobyeniczskÿ, secundus Albertus Dokowsky, tercius Gerwarth Dokowsky, quartus Maczek Policzsky, quintus Pełka Grzibenýczsky, sextus Machal Parzenczewskÿ — Rota:

Tako gim pomoʃzy boog a ʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Woczech
Vrbanowʃkego ʃin ne Jal na
Grodnyø pana Woyewodzinø
dzedzinø ane poʃzekl Maczeyewý
polthori kopi powroʃow, ʃamo
wthor gwaltem Wprzevroczach