Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 30 Numer roty: 887
Item Petrus Vrbanowsky ducit testes contra Mathiam de Grodnya: primus Tworsian Dokowský, secundus Paszek Borowsky, tercius Nikel, qui sedet in Gorzewo, quartus Paszek Goszczekowsky, quintus Woytek de Sparzenczewo, sextus Andreas Granowskÿ — Rota:

Tako gÿm pomoʃzy bo(o)g y ʃwanti
+ Jaco tho ʃwatczø. Iʃze pyotr
Vrbanowský, ne ÿal. na Grodnø
pana woyewodzinø dzedzinø a
(ne) poʃzekl Maczeyewý Szeʃzcz [pow]
powroʃow, Swým ʃynem gwal
tem wprzevroczu