Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 30 Numer roty: 886
Item nobilis Byenaszka ducit testes erga Przibigneum de Býesdrowo: primus Copacz de Rzym, secundus Stasszek Byelewsky, tercius Czesttek Szyrzniczsky, quartus Boguchwał de Dzekczina, quintus Henricus Lankowskÿ, sextus Grzimek de Sczwÿrczewo — Rota:

Tako gym pomoʃzy bog y ʃwanthi +
Jako tho ʃwÿatczø Jʃze panÿ Bÿenaʃzka
dzirʃzala to dzedziczʃtwo, gdzeʃz, przi
bignew Byeʃdrowʃky, gyeý, konÿe
pobral gwalthem