Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 882
Item Wyrzbantha Rosbiczskÿ sic iurabit contra Petrum aurifabrum civem Poznaniensem pro quatuor marcis minus tribus grossis — Rota:

Tako mÿ pomoʃzy bog ÿ ʃwanti +
Jako me pyotr zlotnÿk negabal
prawem ocztyrzÿ krzywnÿ przeʃtrzech
groʃzew alyʃz temu trzÿ lata mynolÿ