Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 881
Item Agnes, Margaretha, Czanstocha et Katherina, pueri domine Polwyczska, ducunt testes contra Cuszonem Rosnowsky: Primus Woytek Roszkowskÿ, Belczek de Bernartkÿ, Petrassius Grabowecz, Strzeszek et Janussius Krzÿmeczskÿ — Rota:

Tako nam pomoʃzy boog yʃwanti + Jako
to ʃwatczimi Jako paʃzek polwyczʃký wÿ
dzerzal dobrowolne wyano poʃwey ma
czerzÿ ʃmerczý trzÿ lata, a o thogo nÿgt
prawem nenagabal