Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 880
Item Albertus Pyotrowskÿ ducit testes contra Bodzatham: primus Petrassius Grabenowskÿ, Mlanka Chalewskÿ, Nicolaus Curanowsky, Pelka Grzebenský et Gywanus Chwalenský — Rota:

... Tako gemu pomoʃzÿ
bog y ʃzwanti + Jako przÿ tem byl
Jʃze Woczech ne ʃmowyl ʃbaworowʃkim
teÿ ʃmowÿ, yʃze kedýbÿ przedal polo
wÿczø dzedzÿnÿ Jeligowa, ne mal mu
dacz tych pyenødzÿ ... Jako
tho ʃwatczimi