Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 879
Item domina Wÿchna Calisiensis ducit testes contra homines domini Nemerze Luboszsky: primus Thomas Wytvchowský, Johannes Czepursky, Vincencius Rczelinský, Woytek Wøsowsky, Wyrzbantha Golaneczsky de Wyr et Nicolaus Szczytnÿczskÿ — Rota:

Tako gim pomoʃzy boog yʃwanti + Ja
ko to ʃzwatczø Jʃza tych konÿ czo pobra
ny chøʃzebnø rzeczø pana nemerzÿnÿm
ludzem, tych panÿ Wÿchna vʃzytka ne
ma