Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 877
Item Bartholomeus kmetho de Bobowiczsko ducit testes contra Janussium Raab: ita primus Clawo de Zoldwÿno, Michael sculteti frater de Zoldwÿno, Paulus Myansznyk de Pczewÿ, Mathias filius Nicolaii de Swanczino, Nicolaus Kernos de Otorowo, Jacobus Potkoszcowicz de Pczewa — Rota:

Tako gim pomozy boog y ʃwanti +
Jako tho ʃzwatczø Jako Bartlomeÿ
trzimal. ʃzoʃtø [cz] cʃzøscz Bobowyczʃka ʃpokogem podlug prawa