Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 875
Item Wichna de Besdrowo ducit testes contra Przibigneum predictum: primus Stephanus Poszarowòkÿ, qui scit de facto, Thomas Nossalewskÿ, qui scit de facto, Thoma Stoszkowicz, Cherubin de Gorÿszewicze, Nicolaus Przeborowsky, Marcussius Bogusziczsky — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ boog ÿ ʃwanti +
yako otheem dobrze wem yʃze przobignew
ʃ. Sczepanem bilÿ ʃø dzelnÿ y doʃtalo
ʃzø Przibignewowy pol bezdrowa. pra
wim dzalem, a Sczepanowý [ʃ] zakrze
wo. a pothem dzele przibignew yadl
ʃwoÿ chlep oʃobne. a Sczepan. yadl
ʃwoy chleep oʃʃobne trzÿ latha