Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 874
Item Febronia Laszczina ducit testes contra Adam Gowarzewskÿ: primus Adam Skorszewskÿ, Andreas de Bobrowo, Johannes Czolochowskÿ, Dobek Wolenskÿ, Blaszeÿ Gloskowskÿ, Olbracht Sdbykowskÿ — Rota:

Tako gim pomoʃzý boog y ʃwantý + Jako
panÿ Febronia ne mýala Adama Gowar
zewʃkego wʃweÿ moczy, wʃweÿ ʃtroʃzÿ a
nÿ ʃyeý ʃtroʃzeý wýʃzedl