Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 873
Alii sic iurabunt :

Jako (to) Szwatczø Jako ʃmÿ Jednaczmÿ bilÿ
nat thø rzeczø ʃczo naz pan Sandzi
woý y kxandz Canczlers ʃobu ʃtronu
wÿbralý yednaczmÿ o mlyn ta rzecz ne
dokonala ʃzyø, kxandzem Canczlerzem
ÿ ýego ludzmÿ y gynÿm rankomyø
neporanczyl. ... Jako tho ʃzwatczimi.