Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 872
Item dominus Sandiuogius de Vrzazowo ducit testes contra dominum Mroczkonem subiudicem Poznaniensem: Primus Martinus gladifer Poznaniensis tam archiarbiter, secundus Derslaus Roswarowskÿ, tamquam arbiter, tercius Nicolaus Byali de Sekirkÿ ut arbiter, Stanislaus Gemelenskÿ, Swanszek Grilewskÿ, Petrassius Sznurský. Archiarbiter sic iurabit — Rota:

Ta ÿemu Pomoʃzÿ boog y ʃwanti +
Jakom byl na tey rzeczÿ czo myø pan
Sandziwoy y kxandz Canczlers ʃobu
ʃtronw, wybraly obÿrmanem, o mlyn
ta rzecz nedokonale ʃzø yego rzeczø
yego ludzmÿ, y gÿnym rankoymÿø
neporanczÿl