Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 870
Item Dobrogostius Szÿrakowsky cum Jarando Baworowsky habent secundum terminum ad primos terminos pro1 caucione fideiussoria resignacionis hereditatis Jaroszewo.

Jako mÿ pan Sandza ranczÿl zaʃwø
Jøtrew. y za ʃwego bratha, yʃze mýø mely
wyczlicz oth kaʃzdego czloweka zatrzÿ la
tha otø kupyø ʃczoʃm vnich (ÿteʃz) zapolowyczø
kupyl poʃʃagu poʃmerczÿ matkÿ Jego Jantrwe za trzÿ lata a tego mÿ newÿ
czlil azatom ya dal dwadzeʃcza krzýwen
y dwadzeʃcza ʃkod ...