Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 869
Item Falker idem iurabit mettercius erga eundem commendatorem in hec verba — Rota:

Tako gim pomoʃzý boog y ʃzwanti +
Jako ten lyʃt ʃczoʃø boguʃz Commendor
Skmeczmÿ zapiʃal ten yeʃt prawý
yʃprawem wýʃzedl. ...