Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 868
Item idem ducit contra eundem: Primus Petrassius Wyssoczky, secundus Sandiuogius Przebroczsky, tercius Petrassius Gorzuchowsky, quartus Philippus Wolanowsky, quintus Michael de Wytakowicze, sextus Vitus Cameniczsky — Rota:

Tako gim pomoʃzý boog y ʃwanti
+ Jako to ʃwatczø Jako Thoma
Bÿelewʃky Jal gwaltem we cztir
dzeʃczi y cztirech kmot, y ʃecztirmi
tako dobrimi Jako yeʃt ʃam wgum
no kxandza dobrogoʃtowo y vczinilmu
ʃzkodi tako wele Jako dwadzeʃcza
<...> pÿencz krziwen