Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 30 Numer roty: 867
Item dominus Dobrogostius plebanus de Lopyeuo ducit testes contra Thomam Byelewsky: primus Derslaus Wyssoczsky, secundus Pyotrika Lubowsky, tercius Woyslaus Gurowsky, quartus Stanislaus Gurowsky, quintus Petrus Jestwastowskÿ, sextus Andreas Wronczinsky — Rota:

Tako gim pomoʃzi boog y ʃwâti
+ Jako tho ʃwatczø Jako Thoma
Byelewʃky Jal Gwaltem we cztir
dzeʃzce ý we cztirech kmot, a ʃe cztir
mi tako dobrimi Jako yeʃt ʃam
wdom kxandza Dobrogoʃtow ÿ
vczinilmu ʃzkodý tako wele Jako
dwadzeʃzcza y pyncz krzýwen