Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 29 Numer roty: 865
Item duobus post matrem senioribus, qui sic iurabunt — Rota:

Tako ... Jako Bartoʃch ÿeʃt
naʃch brath. po ÿego maczerzÿ
naʃʃe krwe. naʃczicze Baran
zawolana Junoʃch. ...