Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 29 Numer roty: 864
Item Barthossius in Bÿalcz residens debet nobilitatem suam demonstrare expurgando erga Sandiuogium Melinski primis duobus senioribus de suo clenodio post patrem, exceptis domino Jura et Petro fratre ipsius de Choýnicza, qui sic iurabunt — Rota:

Tako nam pomozi boog ÿ ʃwanti
+ Jako Barthoʃch ÿeʃt naʃch
brath po ÿego oczczu. clenotu.
trʃzi weze ʃwÿrzchv a pol lwa
naʃczicze. zawolana przoznÿ
naʃʃey krwe ÿnaʃʃego ʃczithu