Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 29 Numer roty: 862
Item domina Cuna Gnewossii et Agnes Pechnonis ducunt testes erga Nicolaum cum suis pueris: primus Petrassius Virzbenski, item Nicolaus Morawski, item Janussius Racziborowski, item Derslaus de ibidem, item Jacussius Podrzeczski, item Nicolaus de ibidem — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwâ
tÿ crziz Jako tho ʃwatczø Jako
ten liʃth dzelnÿ ... genʃze mowÿ pechnowi
ÿ gnewoʃzewÿ ÿeʃt liʃth ʃpra
widlny ÿ poprawdze viʃzedl.