Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 29 Numer roty: 861
Item Olbracht et Michael filiaster suus ducunt testes erga dominam Venczoskam consortem Lyskonis: primus Nicolaus Slÿwenski, item Jaroslaus Vitkowski, item Swanszko Krzestkowski, item Thomislaus Wenczskowski, item Miroslaus Wenczkowski, item Stanislaus Lubiczski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jako tho ʃwatczø Jako Olbracht
a Michal Tworkowo dzedzinø
witrzimaly daleÿ trʃzidzeʃzczi
lath a wtem gich nigd nigdi
prawem negabal