Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 29 Numer roty: 859
brak łaciny

... Paco
slawski ... Jako thø
dwadzeʃzcza. grziwen ʃnim placzil
... Jako tho ʃwatczø