Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 29 Numer roty: 858
Item domina Grzimka ducit testes contra dominam Beatam Sandzinska: primus Petrus Choÿniczski, qui fuit fideiussor et pecuniam eandem solvit, item Petrus Pacoslawski, qui eciam pecuniam eandem dabat, item Martinus Czeraczski, item Jan Sandzinski, item Mathias Vsczanczski, item Nicolaus Slÿwenski. Primus sic iurabit — Rota:

Tako gemu pomozi bog ÿ ʃwanti
+ Jako Maczkowÿ ranczil za dwadzeʃzcza. grziwen poʃʃagu. zaÿego zonø Grzimkø. hÿtÿ
mu zaplaczil