Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 29 Numer roty: 857
Item Johannes Srzam Otusky ducit testes contra dominum Budkam: primus Prandotha de Verzeya, item Miroslaus /...// item Mczich de Skrzinki, item Derslaus de ibidem, isti habent scienciam de causa, item Johannes /...// item Nicolaus Chomanczsky. Primi quatuor sic iurabunt — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwanti +
Jaco othem dobrze wemÿ ÿze Jan
ʃzram newʃzøl Butcze bÿdlem
y gotowimÿ penandzmÿ zadwa
dzeʃzcza grziwen, ... Jako to ʃwatczø.