Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 29 Numer roty: 854
Jura de Belaui ducit testes contra Stanislaum Lubiczsky: primus Petrus Czeselsky, item Gardzina in Brzosza, item Nicolaus Sliuensky, item Maszco Zelantcowsky, item Martinus Czeraczsky, sed non wlt isto amittere causam, quia habet suam flliastram, hii fuerunt circa factum, item in testimonium Paszko in Crzanstowo venator Kalisiensis:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jako przitem bilÿ. kedÿ Wpoznanu Wgrodze nawelkem domu kediʃz
Jura Sztaʃzkem roʃzprawali [ʃze]
yze Woczech ÿ Virzbantha neranczÿ
lÿ Staʃzkowÿ zatho ÿʃbÿ Jura
nemal daÿacz. penandzÿ nabeʃzdrowszko. anÿ cupowacz przeʃzʃtaʃz
coweÿ woley. podedwemaʃtoma
grziwen ... Jako to ʃwatczy