Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 29 Numer roty: 853
Item Thomislaus Belawsky ducit testes contra Petrassium Grzebeniczsky et suos fratres: primus Virzechon vicarius de /...// Item Johannes Bolusky nobilis, item Petrus Popowsky, item Sandziuoyus Popowsky, isti presentes fuerunt, alii duo in testimonium: Stephanus Lopensky, Nicolaus Saluptowski (?) — — — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jako
ʃzmý przitem bilÿ ýze Jandrzeÿ Wran
czil Thomą Bÿelawʃkego ýze mal
Wanowacz ý ʃwdacz zene ʃweÿ ʃeʃcz
dzeʃzanth grzÿwen napolgrzebenicz
ʃka. ...