Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 29 Numer roty: 852
Nota testes domini Johannis Pnewski erga dominam Ochnam Brzechwinkam: primus Petrus Czeszelski, item Johannes Durka de Gnuszina, item Dobeslaus Crzestkowski, item Petrus Crzestkowski, item Nicolaus Szarnewski, item Stephanus Vilkowski — — — Rota:

Tako gim pomozi bog ý ʃwanti +
Jako tho ʃwatczø ÿaco pan Sandzi
uogÿ dal pancz ʃeth grziwen Natø
polowiczø Goʃzlinÿ ÿboduʃzowo czʃoʃz
Ochna dobila. napane Jane crome
tich dzewancz. dzeʃzanth. grziwen. czʃzo
ʃzama poʃzuala.