Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 29 Numer roty: 850
Item domina Gluchowska ducit testes erga Mathiam kmethonem de Orla: primus Martinus Bogusziczski, item Przeczslaus Gistbenski, item Nicolaus Prziborowski de Slopanowo, item Thomas Buszewski, item Dobeslaus Crzestkowski, item Swanszek Crzestkowski — Rota

Tako gim pomozi bog ÿ ʃwanti
+ Jako tho ʃwatczø. Jako panÿ
Gluchowʃka. Maczeÿewi nekazala
wʃzancz. ÿmena. Jako cztÿrzÿ grzi
wnÿ. anÿgo wdom pobrala.