Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 29 Numer roty: 849
Primus sic iurabit tanquam presens :

Tako mi pomozi bog. ÿ ʃwanti +
Jako tho wem. Jako Cozel. bil wtrzi
manu teÿ zaʃtawi. ÿako ÿego liʃth
mowÿ atammu. nigt newadzil.
aʃz dotichmaʃth