Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 29 Numer roty: 847
Item Potencianus ducit testes cum fratribus de Dambrowa contra Martinum de ibidem: primus Dzeczko de Przelepicze, item Jacussius Radwankowski, item Albertus Odoÿewicz, item Miroszek de Neproszewo, item Taszko Venczcowski et Jaszek Dupewski — Ro/ta//:

Tako gim pomozi bog ý ʃwanti
+ Jako tho ʃwatczø. Jako Mar
czin vÿÿal. ʃ. zalogi przeʃzdzeczinne vole