Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 29 Numer roty: 845
Item Nicolaus Thomiczski ducit testes contra Sÿmonem et Stephanum filios Szÿbani pro navi et malis verbis: primus Msczich de Scrzinki, Laurencius de Coszlowo, Nicolaus Rczelinski, Vincencius Baran, Wlodak Dambrowski et Adam Gowarzewski — Rota:

Tako nam pomozi bog ÿ ʃwâ
ti + yko tho ʃwatczimi ýako
Szÿman ÿ Sczepan Szÿbanowi
dzeczÿ poziczilÿ v mÿkolaÿa Tho
miczʃkego lodzÿ agdy<...>
gim ÿe vpomonanl <...>
ʃzlÿ nagego dom zoʃ<...>
bronø ÿ ʃdaÿaly mu ʃla<...>
wa kuczczÿ gemu ý gego matcze